Showing all 9 results

MONITOR – Kỳ đà cảnh là một trong các loại thằn lằn nằm trong họ kỳ đà và có nhiều người còn gọi là cự đà. Ở Việt Nam cũng có rất nhiều người yêu thích nuôi kỳ đà cảnh như là một Pet trong nhà nhưng địa chỉ bán kỳ đà cảnh ở Việt Nam không nhiều và chất lượng kỳ đà cũng chưa đúng với kỳ vọng của người chơi.

Hiện nay vietpetgarden.net có cung cấp các loại kỳ đà nhập khẩu từ nước ngoài như Thái, Úc với chúng loại đa dạng, màu sắc hấp dẫn đáp ứng được các yêu cầu khó tính của khách hàng. Để mua kỳ đà cảnh của vietpetgarden các bạn có thể xem các sản phẩm dưới đây.