Black Spiny Necked Swamp Turtle

Rùa đầm lầy – Black Spiny Necked Swamp Turtle hay còn có tên gọi khác là rùa đầm lầy là một loài rùa cổ hiếm gặp chúng chủ yếu sinh sống tại các khu vực đầm lầy tại Brazil, phía đông Uruguay, Paraguay và Argentina.

Contact Me on Zalo