Showing all 4 results

Bán nhện cảnh nhập khẩu từ Châu Mỹ, Châu Á với các dòng nhện như  Nhện chân trắng-White knee tarantula, Nhện Chân Đỏ_Red Knee Tarantula, Nhện cảnh Red G.Rose Tarantula, Nhện cảnh G.rose Tarantula. Tất cả các dòng nhện này đều không có độc tính nặng chỉ có một số dòng có động tích nhẹ gây tác như ong đốt thôi nhưng chúng hoàn toàn hiền lành và không căn người.